De oudste vermelding van de kern Munstergeleen dateert uit het jaar 1202. De oudste bekende spelling is "Munsterglene" ofwel "Geleen van het klooster", waarbij klooster betrekking heeft op de proosdij die hier tot de 2e helft van de 12e eeuw zou hebben bestaan en die ondergeschikt was aan de abdij van Sint-Vaast in Atrecht. Ook de naam Abshoven zou met deze abdij in verband gebracht moeten worden. De kerk van Munstergeleen werd in 1299 bij het Sittardse
Sint-Petruskappitel gevoegd en het dorp werd onderhorig aan de Sittardse schepenbank Het complex Abshoven was lange tijd eigendom van de abdij Valdieu. De oudste delen zijn de grote schuur uit 1715, het herenhuis uit 1716 en de zuidelijke vleugel uit 1717. In 1901 werd Abshoven een zusterklooster. Vele jaren lang is het complex in gebruik geweest als instelling voor jeugdhulpverlening. In juni 1995 brak een grote brand uit in het toen al enkele jaren leegstaande klooster en de neogotische kapel, die voor een groot deel in vlammen opging.
Medio 2014 is het gehele klooster gerestaureerd. In de kapel is een Brasserie gevestigd en in het klooster zijn kantoren gerealiseerd.
Er zijn bronnen uit de 13e eeuw waarin de (achter)naam 'van Abshoven' wordt genoemd. Voor zover bekend bestaat er nu nog één geslacht Van Abshoven, allen afstammelingen van Michiel van Abshoven, die zich op 22 juni 1681 met 'kerkelijke attestatie' meldde in de (protestantse) kerk van  Oudshoorn, tezamen met zijn vrouw Engeltje Ligtenberg en zijn zuster. Er zijn (nog) geen bewijzen voor gevonden, maar aangenomen wordt dat zij alle drie uit de regio Munstergeleen kwamen en waren gevlucht voor de dreiging van geweld van de katholieke meerderheid tegen de protestantse minderheid.  Vanaf de Franse tijd was Munstergeleen een zelfstandige gemeente die bij de gemeentelijke herindeling in 1982 bij Sittard is gevoegd. Het dorp Munstergeleen/Windraak is afwijkend van de historische lijnen onderdeel van het stadsdeel Geleen Oost, Munstergeleen en Windraak. De kernen Munstergeleen en Windraak zijn dorpsgemeenschappen met een gering aantal zogenaamde "doorstromers". Lokale inwoners krijgen voorrang bij woningtoewijzing.Aan de Peterstraat ligt een Woon-zorgcomplex en aan de Kerkstraat een ouderencomplex (Munsterhof]. In de dorpskern ligt een winkelconcentratie: Peterstraat, Overstraat, Raadhuisplein en Houbeneindstraat.De buurtschap Windraak kent bijna uitsluitend koopwoningen. In Oktober 2009 is de nieuwe brede school geopend. Hiermee is de samenvoeging van de basisscholen (Watersleyerweg en Godsdalstraat) afgerond. Aan de Pancratiusstraat ligt gemeenschapshuis 't Trefpunt. Verder zijn er vier buurtverenigingen en een activiteitencomité.

© 2019 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring