Bewoners konden vragen stellen aan de hulpdiensten en de gemeente over de communicatie, opvolging en schoonmaak, de toegepaste bestuurlijke dwang en het restrisico. De commandant van de brandweer gaf een heldere uiteenzetting over het verloop van de brand en de genomen beslissingen, waarna de specialisten van de gemeente een toelichting gaven over de communicatie en afhandeling. De avond is in zeer goede sfeer verlopen en alle bewonersvragen werden naar tevredenheid beantwoord- wel werd geconstateerd dat op sommige punten de communicatie beter had gekund. Deze boodschap is door de medewerkers van de gemeente als advies aanvaard. Als wijkplatform kijken wij terug op een geslaagde informatieavond waarin we informatie direct naar de bewoners hebben kunnen brengen en zo eventuele zorgen en ongerustheid hebben kunnen wegnemen. Langs deze weg danken wij eenieder die de moeite heeft genomen te komen en natuurlijk de genodigde specialisten voor hun inzet en tijd.

Info- en evaluatie avond n.a.v. brand in de Holleweg.

asbest1 In januari 2017 organiseert het Wijkplatform samen met de Gemeente een info- en evaluatieavond n.a.v. van de brand Holleweg. Bij de brand Holleweg is een vervuiling van asbest ontstaan in een gebied van Munstergeleen. Dit heeft tot vele vragen geleid bij buurtbewoners. Deze avond is bedoeld voor buurtbewoners om antwoord te kunnen geven op de vele vragen,asbest2 die betrekking hebben op de asbestvervuiling. Niet enkel bewoners in het “besmette gebied “maar ook de overige inwoners kunnen hier terecht met hun vragen. Deskundigen van de gemeente, brandweer en regionaal milieuteam zullen aanwezig zijn om toelichting te geven. Mochten jullie, bewoners, vragen hebben over de asbestvervuiling en het opruimen van de asbest, kom dan vooral met je vragen naar deze avond. De exacte datum is nog niet bekend. De locatie is in het Gemeenschapshuis Munstergeleen.

asbeststicker1

© 2018 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring