In opdracht van Gemeente Sittard-Geleen gaat Dynniq Mobility van week 12 t/m 15 vervangingswerkzaamheden aan de VRI Middenweg-Sittarderweg-Heerlenerweg uitvoeren.
Deze werkzaamheden gaan verkeershinder veroorzaken, vooral voor doorgaand verkeer op de N276 en de Sittarderweg.
Deze zijpoot van de N276 gaat vanaf 28-03-2022 t/m maandag(ochtend) 11-04-2022 volledig dicht. 

Zie aanvullend ook bijgevoegd de aankondiging van deze werkzaamheden als ook de geldende verkeersplannen (goedgekeurd door de wegbeheerder).
In het weekend van 2 & 3 april en 9 & 10 april gaat de Middenweg (N276) t.h.v. het kruispunt met de Sittarderweg-Heerlenerweg volledig dicht.

Tijdens deze weekendafsluitingen geldt voor ‘normaal’ verkeer een afsluiting

Voor hulpdiensten en openbaar vervoer blijft de N276 (inclusief Sittarderweg-Heerlenerweg) te allen tijde open.
De aannemer zal ervoor zorgen dat de verkeersregelaars, die tijdens de volledige sluiting aan de buitenzijdes van het werkvak worden ingezet, met een toolbox geïnformeerd worden over de doorgang van hulpdiensten en openbaar vervoer.

Tijdens de werkzaamheden worden er omleidingsroutes aangegeven.

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring