Werkzaamheden Windraak Sittard-Geleen

Vanaf week 24 t/m week 31 werkzaamheden plaats vinden t.b.v. het vernieuwen van de waterleidingen en gasleidingen in opdracht van WML en Enexis in de straat Windraak te Sittard-Geleen vanaf huisnummer 1 t/m 13 en 4 t/m 24B . In de bijlage is het verkeersplan toegevoegd dat momenteel in werking is.

In verband met de werkzaamheden is doorgaand verkeer via de Windraak niet mogelijk, in geval van calamiteiten hebben we rijplaten op het werk beschikbaar om zodoende openliggende sleuven tijdelijk dicht te leggen.

De werkzaamheden starten vanaf de kruising Windraak / N276 en het werkvak zal zich dagelijks verplaatsen in de richting van Windraak 1. De werkvakken zullen dagelijks ca. 20 tot 30 meter bedragen.

Vanaf week 24 is het nagenoeg niet mogelijk om via de N276 de Windraak in te rijden en is het aan te raden om via Munstergeleen de Waterlsleyerweg/Heijdenpad richting Windraak te nemen. In de loop van het werk, als het werkvak verschuift, zal het gedeeltelijk mogelijk zijn om de Windraak via twee zijden in te rijden tot aan het werkvak.

De aannemer die in opdracht van WML en Enexis het werk uitvoert is Visser & Smit Hanab te Echt.

 Roy Schumans

Opzichter Hoofd- & Aansluitleidingen  

 

 

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring